Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei:

‘Wie Mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter Mij aan komen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor Mij en Mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer Hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van Zijn Vader.’

Verder zei Hij ook nog:

‘Ik verzeker jullie:

sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
0Shares