‘Waarachtig, Ik verzeker u:

wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat Hij bedoelde.

Hij ging verder:

‘Waarachtig, Ik verzeker u:

Ik ben de Deur voor de schapen. Wie vóór Mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de Deur:

wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
0Shares