Toen Hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande Farizeeër ging, waar Hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze Hem in het oog. Er was daar iemand met waterzucht. Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de Farizeeën:

‘Is het toegestaan hem op sabbat te genezen of niet?’ Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. En tegen de Farizeeën en wetgeleerden zei Hij:

‘Als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch meteen uit, ook al is het sabbat?’ En daarop hadden ze geen antwoord. Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want Hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen:

‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u, en dan moet uw gastheer tegen u zeggen:

“Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen:

“Kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
0Shares