Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de Zon verduisterd worden en de Maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal Hij de engelen erop uitsturen om Zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel. Leer van de vijgenboom deze les:

zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie:

deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar Mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader. Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. Het is als met een man die op reis ging:

hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, ‘s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ‘s morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat Ik tegen jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen:

wees waakzaam!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
0Shares