Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over al deze gebeurtenissen. Hij riep twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten vragen:

‘Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Toen de mannen bij Hem gekomen waren, zeiden ze:

‘Johannes de Doper heeft ons naar U gezonden om U te vragen:

“Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?”‘ Hij genas toen juist veel mensen van ziekten en allerlei aandoeningen en van boze geesten en Hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. Hij antwoordde:

‘Zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben:

blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
0Shares