Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen Mij, maar doen jullie niet wat Ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar Mijn woorden luistert en ernaar handelt:

hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar Mijn woorden luistert maar niet doet wat Ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
0Shares