Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou Ik graag willen dat het al brandde! Ik moet een doop ondergaan, en Ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. Denken jullie dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg Ik jullie, Ik kom verdeeldheid brengen. Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie. De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.’

Tegen de menigte zei Hij:

‘Wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo. En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? Waarom bepalen jullie niet uit jezelf wat juist is? Als je met je tegenstander op weg bent naar een hoge autoriteit, doe dan moeite om nog onderweg tot een vergelijk met hem te komen, anders sleept hij je voor de rechter, en de rechter zal je uitleveren aan de gerechtsdienaar, en die zal je in de gevangenis gooien. Ik zeg je, dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
0Shares