Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
 
Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!
 
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
0Shares