Toen kwamen er vanuit Jeruzalem Farizeeën en schriftgeleerden naar Jezus. Ze vroegen Hem:

‘Waarom overtreden Uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor ze hun brood eten.’ Hij gaf hun ten antwoord:

‘En waarom overtreedt u het gebod van God, alleen om uw eigen traditie in stand te houden? Want God heeft gezegd:

“Toon eerbied voor uw vader en moeder, “en ook:

“Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden.” Maar u leert:

“Wie tegen zijn vader of moeder zegt:

‘Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, bestem ik tot offergave, ‘ die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen.” Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie. Huichelaars, wat is Jesaja’s profetie toch toepasselijk op u:

“Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij; tevergeefs vereren ze Mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
0Shares