Daarop kwamen de leerlingen van Johannes bij Hem en vroegen: ‘Waarom vasten wij en de Farizeeën wel regelmatig, en Uw leerlingen niet?’ Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten. Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is. Want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot en wordt de scheur nog groter. Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken, dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de nieuwe wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
0Shares