En als je hand of je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg:

je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwigbrandend vuur geworpen worden. Brengt je oog je op de verkeerde weg, ruk het dan uit en werp het weg:

je kunt beter met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden.

Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want Ik zeg jullie:

hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van Mijn hemelse Vader. Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker Ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel:

Hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
0Shares