Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij zei tegen hen:

‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen Hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met Hem zullen drijven en Hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal Hij worden opgewekt uit de dood.’

Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar Hem toe. Ze viel voor Hem neer om Hem een gunst te vragen. Hij vroeg haar:

‘Wat wilt u?’ Ze antwoordde:

‘Beloof me dat deze twee zonen van mij in Uw koninkrijk naast U mogen zitten, de een rechts van U en de ander links.’ Maar Jezus zei hun:

‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik zal moeten drinken?’ ‘Ja, dat kunnen wij, ‘antwoordden ze. Toen zei Hij:

‘Uit Mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van Mij zullen zitten kan Ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie Mijn Vader ze heeft bestemd.’ Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers. Jezus riep hen bij zich en zei:

‘Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
0Shares