Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat Ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor Hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij Mijn Vader in de hemel. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal ook Ik verloochenen bij Mijn Vader in de hemel.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
0Shares