Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat Ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor Hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij Mijn Vader in de hemel. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal ook Ik verloochenen bij Mijn Vader in de hemel.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 11:1-13 Het gebed
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
0Shares