Hij richtte zich ook tot Zijn leerlingen:

‘Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem:

“Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.” Toen zei de rentmeester bij zichzelf:

Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij:

“Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” “Honderd vaten olijfolie, “antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem:

“Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar:

“En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen graan, “luidde het antwoord. De rentmeester zei:

“Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.” En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook Ik zeg jullie:

maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele knecht kan twee heren dienen:

hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
0Shares