Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie:

al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals:

als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal Mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
0Shares