Toen Jezus deze gelijkenissen had uitgesproken, verliet Hij die plaats. Hij kwam aan in Zijn vaderstad en gaf de bewoners onderricht in hun synagoge, zodat ze stomverbaasd waren en zeiden: ‘Hoe komt Hij aan die wijsheid en hoe kan Hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch Zijn moeder, en Jakobus en Josef en Simon en Judas, dat zijn toch Zijn broers? En wonen Zijn zusters niet allemaal bij ons? Waar heeft Hij dat alles dan vandaan?’ En ze namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zei tegen hen:

‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie.’ En Hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
0Shares