Toen Jezus deze gelijkenissen had uitgesproken, verliet Hij die plaats. Hij kwam aan in Zijn vaderstad en gaf de bewoners onderricht in hun synagoge, zodat ze stomverbaasd waren en zeiden: ‘Hoe komt Hij aan die wijsheid en hoe kan Hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch Zijn moeder, en Jakobus en Josef en Simon en Judas, dat zijn toch Zijn broers? En wonen Zijn zusters niet allemaal bij ons? Waar heeft Hij dat alles dan vandaan?’ En ze namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zei tegen hen:

‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie.’ En Hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
0Shares