Toen het feest al halverwege was, ging Jezus naar de tempel en Hij gaf er onderricht. De Joden waren verbaasd:

‘Hoe weet Hij dat allemaal, terwijl Hij geen opleiding heeft gehad?’ Jezus zei:

‘Wat Ik onderwijs heb Ik niet van Mijzelf, maar van Hem die Mij gezonden heeft. Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of Mijn leer van God komt of dat Ik namens Mezelf spreek. Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer, maar wie uit is op de eer van wie hem gezonden heeft is betrouwbaar; hij bedriegt niemand. U hebt van Mozes toch de wet gekregen? Maar niemand houdt zich aan de wet. Waarom probeert u Mij te doden?’ ‘U bent bezeten!’ riepen de mensen. ‘Wie probeert U dan te doden?’ Jezus antwoordde:

‘Eén ding heb Ik gedaan, en u staat allemaal versteld. Nu heeft Mozes u de besnijdenis gegeven–niet dat die van Mozes komt, ze komt van de aartsvaders–en u besnijdt ook op sabbat. Als er op sabbat besneden wordt omdat anders de wet van Mozes wordt overtreden, waarom bent u dan kwaad wanneer Ik op sabbat iemand helemaal gezond maak? Ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
0Shares