Deze twaalf zond Jezus uit, en Hij gaf hun de volgende instructies: ‘Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verder gaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie: de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad. Bedenk wel, Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geselen in hun synagogen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
0Shares