Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die Hem vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. Hij zei tegen hen:

‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel–denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’ Hij vertelde hun deze gelijkenis:

‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier:

“Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.” Maar de wijngaardenier zei:

“Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 11:1-13 Het gebed
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
0Shares