Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken. De hogepriesters en de schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om Hem uit de weg te ruimen, maar dan heimelijk, bang als ze waren voor de reactie van het volk. Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf. Hij ging naar de hogepriesters en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem voor zijn diensten zouden betalen. Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou merken.

De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht moest worden, brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden:

‘Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.’ Ze vroegen Hem:

‘Waar wilt U dat we het bereiden?’ Hij antwoordde:

‘Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, en zeg tegen de heer van dat huis:

“De Meester vraagt u:

‘Waar is het gastenvertrek waar Ik met Mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?'” Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.’ Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals Hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
0Shares