Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Hij tegen hen:

‘Laten we het meer oversteken.’ Ze stuurden de menigte weg en namen Hem mee in de boot waarin Hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar Hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden:

‘Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan?’ Toen Hij wakker geworden was, sprak Hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer:

‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen:

‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar:

‘Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het meer Hem gehoorzamen?’

Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasenen. Toen Hij uit de boot gestapt was, kwam Hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting kon niemand hem in bedwang houden. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk, en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op Hem af en viel voor Hem neer, en luid schreeuwend zei hij:

‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer je bij God:

doe me geen pijn!’ Want Hij had tegen hem gezegd:

‘Onreine geest, ga weg uit die man.’ Jezus vroeg hem:

‘Wat is je naam?’ En hij antwoordde:

‘Legioen is mijn naam, want we zijn met velen.’ Hij smeekte Hem dringend om hen niet uit deze streek te verjagen. Nu liep er op de berghelling een grote kudde varkens te grazen. De onreine geesten smeekten Hem:

‘Stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
0Shares