Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.
 
Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.
 
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie Hem daarom vragen. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 11:1-13 Het gebed
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
0Shares