Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’

Hij vertelde hun een andere gelijkenis: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
0Shares