Toen Jezus op sabbat eens door de korenvelden liep, begonnen Zijn leerlingen aren te plukken. Ze wreven die stuk tussen hun handen en aten ervan. Enkele Farizeeën zeiden echter:

‘Waarom doet U iets dat op sabbat niet mag?’ Jezus antwoordde:

‘Hebt u dan niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, hoe hij het huis van God binnenging, de toonbroden nam, ervan at en ze uitdeelde aan zijn mannen, ook al mogen alleen de priesters van die broden eten?’ En Hij voegde eraan toe:

‘De Mensenzoon is Heer en Meester over de sabbat.’

Op een andere sabbat ging Hij naar de synagoge, waar Hij onderricht gaf. Daar was ook iemand met een verschrompelde rechterhand. De schriftgeleerden en de Farizeeën letten op Hem om te zien of Hij op sabbat iemand zou genezen, want dan zouden ze Hem op grond daarvan kunnen aanklagen. Maar Hij wist wat ze van plan waren en zei tegen de man met de verschrompelde hand:

‘Sta op en kom in het midden staan.’ Dat deed de man. Jezus zei tegen de Farizeeën en schriftgeleerden:

‘Ik vraag u of men op sabbat goed mag doen of kwaad, of men een leven mag redden of verloren laten gaan.’ Nadat Hij hen een voor een had aangekeken, zei Hij tegen de man:

‘Strek uw hand uit.’ Dat deed hij en er kwam weer leven in zijn hand. De schriftgeleerden en de Farizeeën raakten bijna buiten zinnen en begonnen onderling te overleggen wat ze met Jezus zouden doen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
0Shares