Toen Jezus op sabbat eens door de korenvelden liep, begonnen Zijn leerlingen aren te plukken. Ze wreven die stuk tussen hun handen en aten ervan. Enkele Farizeeën zeiden echter:

‘Waarom doet U iets dat op sabbat niet mag?’ Jezus antwoordde:

‘Hebt u dan niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, hoe hij het huis van God binnenging, de toonbroden nam, ervan at en ze uitdeelde aan zijn mannen, ook al mogen alleen de priesters van die broden eten?’ En Hij voegde eraan toe:

‘De Mensenzoon is Heer en Meester over de sabbat.’

Op een andere sabbat ging Hij naar de synagoge, waar Hij onderricht gaf. Daar was ook iemand met een verschrompelde rechterhand. De schriftgeleerden en de Farizeeën letten op Hem om te zien of Hij op sabbat iemand zou genezen, want dan zouden ze Hem op grond daarvan kunnen aanklagen. Maar Hij wist wat ze van plan waren en zei tegen de man met de verschrompelde hand:

‘Sta op en kom in het midden staan.’ Dat deed de man. Jezus zei tegen de Farizeeën en schriftgeleerden:

‘Ik vraag u of men op sabbat goed mag doen of kwaad, of men een leven mag redden of verloren laten gaan.’ Nadat Hij hen een voor een had aangekeken, zei Hij tegen de man:

‘Strek uw hand uit.’ Dat deed hij en er kwam weer leven in zijn hand. De schriftgeleerden en de Farizeeën raakten bijna buiten zinnen en begonnen onderling te overleggen wat ze met Jezus zouden doen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
0Shares