In die tijd zei Jezus ook:

‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild. Alles is Mij toevertrouwd door Mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
0Shares