In die tijd zei Jezus ook:

‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild. Alles is Mij toevertrouwd door Mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Lucas 11:1-13 Het gebed
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
0Shares