Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef Hij tot God bidden. Toen de dag aanbrak, riep Hij de leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit, die Hij apostelen noemde:

Simon, aan wie Hij de naam Petrus gaf, diens broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartolomeüs, Matteüs en Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon, die de IJveraar genoemd wordt, Judas, de zoon van Jakobus, en Judas Iskariot, die een verrader werd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
0Shares