Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef Hij tot God bidden. Toen de dag aanbrak, riep Hij de leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit, die Hij apostelen noemde:

Simon, aan wie Hij de naam Petrus gaf, diens broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartolomeüs, Matteüs en Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon, die de IJveraar genoemd wordt, Judas, de zoon van Jakobus, en Judas Iskariot, die een verrader werd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
0Shares