Toen kwam de derde dienaar, die zei:

“Heer, hier is uw geld, ik heb het in een doek voor u bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid.” Zijn meester zei tegen hem:

“Je bent een slechte dienaar, met je eigen woorden zal ik je veroordelen! Je wist dat ik een streng man ben en terugvorder wat ik niet heb gestort en oogst wat ik niet heb gezaaid? Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met rente kunnen opvorderen.” En tegen degenen die erbij stonden zei hij:

“Neem hem de honderd drachme af en geef ze aan de knecht die het tienvoudige verworven heeft.” Ze zeiden tegen hem:

“Heer, hij heeft al het tienvoudige!” “Ik zeg jullie:

wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen. En die vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen.”‘ Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
0Shares