Toen kwam de derde dienaar, die zei:

“Heer, hier is uw geld, ik heb het in een doek voor u bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid.” Zijn meester zei tegen hem:

“Je bent een slechte dienaar, met je eigen woorden zal ik je veroordelen! Je wist dat ik een streng man ben en terugvorder wat ik niet heb gestort en oogst wat ik niet heb gezaaid? Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met rente kunnen opvorderen.” En tegen degenen die erbij stonden zei hij:

“Neem hem de honderd drachme af en geef ze aan de knecht die het tienvoudige verworven heeft.” Ze zeiden tegen hem:

“Heer, hij heeft al het tienvoudige!” “Ik zeg jullie:

wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen. En die vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen.”‘ Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
0Shares