Vervolgens ging Jezus met Zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemane genoemd werd. Hij zei:

‘Blijven jullie hier zitten, Ik ga daar bidden.’ Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen Hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei Hij tegen hen:

‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met Mij waken.’ Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen:

‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.’ Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus:

‘Konden jullie niet eens één uur met Mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ Voor de tweede maal liep Hij van hen weg en bad:

‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan Mij voorbijgaat zonder dat Ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals U het wilt.’ Toen Hij terugkwam, zag Hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde Hij zich weer bij de leerlingen en zei:

‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
0Shares