Toen Hij vroeg in de morgen naar de stad terugkeerde, kreeg Hij honger. Langs de weg zag Hij een vijgenboom staan. Hij liep ernaartoe, maar er zaten alleen maar bladeren aan. Daarop zei Hij tegen de boom:

‘Nooit ofte nimmer zul je meer vrucht dragen!’ Ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom. Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd:

‘Hoe kan het dat die vijgenboom zo plotseling verdorde?’ Jezus antwoordde:

‘Ik verzeker jullie:

als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen:

“Kom van je plaats en stort je in zee, “en het zal gebeuren. Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
0Shares