Onderweg zei Jezus tegen hen:

‘Jullie zullen Mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven:

“Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.’ Petrus zei daarop tegen Hem:

‘Misschien zal iedereen U afvallen, ik nooit!’ Jezus antwoordde hem:

‘Ik verzeker je:

deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, Mij driemaal verloochenen.’ Petrus zei:

‘Al zou ik met U moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
0Shares