Onderweg zei Jezus tegen hen:

‘Jullie zullen Mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven:

“Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.’ Petrus zei daarop tegen Hem:

‘Misschien zal iedereen U afvallen, ik nooit!’ Jezus antwoordde hem:

‘Ik verzeker je:

deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, Mij driemaal verloochenen.’ Petrus zei:

‘Al zou ik met U moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
0Shares