Waarmee zal Ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen:

“Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen.” Want toen Johannes kwam, en niet at en dronk, zei men:

“Hij is door een demon bezeten.” Nu is de Mensenzoon gekomen, Hij eet en drinkt wel, en nu zegt men:

“Kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.” En toch is de Wijsheid door heel haar optreden in het gelijk gesteld.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
0Shares