Waarmee zal Ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen:

“Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen.” Want toen Johannes kwam, en niet at en dronk, zei men:

“Hij is door een demon bezeten.” Nu is de Mensenzoon gekomen, Hij eet en drinkt wel, en nu zegt men:

“Kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.” En toch is de Wijsheid door heel haar optreden in het gelijk gesteld.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
0Shares