Toen Jezus deze gelijkenissen had uitgesproken, verliet Hij die plaats. Hij kwam aan in Zijn vaderstad en gaf de bewoners onderricht in hun synagoge, zodat ze stomverbaasd waren en zeiden:

‘Hoe komt Hij aan die wijsheid en hoe kan Hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch Zijn moeder, en Jakobus en Josef en Simon en Judas, dat zijn toch Zijn broers? En wonen Zijn zusters niet allemaal bij ons? Waar heeft Hij dat alles dan vandaan?’ En ze namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zei tegen hen:

‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie.’ En Hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
0Shares