Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie bereizen landen en zeeën om één enkele proseliet te winnen, en wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie tot een hellekind in het kwadraat.

Wee jullie, blinde leiders, jullie zeggen:

“Wanneer iemand zweert bij de tempel, is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij het goud van de tempel, is aan die eed gebonden.”

Dwaas zijn jullie en blind, wat is nu van meer waarde:

het goud of de tempel die het goud geheiligd heeft? Zo zeggen jullie ook:

“Wanneer iemand zweert bij het altaar, is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij de offergave die daarop ligt, is aan die eed gebonden.” Blind zijn jullie, wat is nu van meer waarde:

de offergave of het altaar dat de offergave heiligt? Wie dus zweert bij het altaar, zweert daarbij en bij alles wat daarop ligt. En wie zweert bij de tempel, zweert daarbij en bij degene die hem bewoont. En wie zweert bij de hemel, zweert bij de troon van God en bij Hem die daarop gezeten is.

Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt:

recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten. Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken.

Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, de buitenkant van bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid. Blinde Farizeeër, spoel eerst de binnenkant van de beker om, dan wordt de buitenkant vanzelf ook schoon.

Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
0Shares