Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken:

‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg Ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat:

“Let op, Ik zend Mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.” Ik verzeker jullie:

er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen:

hij is Elia die komen zou. Laat wie oren heeft goed luisteren!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
0Shares