Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken:

‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg Ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat:

“Let op, Ik zend Mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.” Ik verzeker jullie:

er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen:

hij is Elia die komen zou. Laat wie oren heeft goed luisteren!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
0Shares