Nu had de prefect de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten, en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd:

‘Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die de messias wordt genoemd?’ Hij wist namelijk dat ze Hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht:

‘Laat je niet in met die rechtvaardige! Om Hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan.’ Ondertussen haalden de hogepriesters en de oudsten het volk over:

ze moesten om Barabbas vragen, en Jezus laten doden. Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw:

‘Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?’ ‘Barabbas!’ riepen ze. Pilatus vroeg hun:

‘Wat moet ik dan doen met Jezus die de messias wordt genoemd?’ Allen antwoordden:

‘Aan het kruis met Hem!’ Hij vroeg:

‘Wat heeft Hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden alleen maar harder:

‘Aan het kruis met Hem!’ Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei:

‘Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen.’ En heel het volk antwoordde:

‘Laat Zijn bloed óns dan maar worden aangerekend, en onze kinderen!’ Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij Hem eerst nog had laten geselen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
0Shares