De Farizeeën en de Sadduceeën kwamen Hem op de proef stellen met de vraag hun een teken uit de hemel te tonen. Hij gaf hun daarop dit antwoord:

‘Wanneer de avond valt, zegt u:

“Morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood.” En ‘s ochtends:

“Storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend.” De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet? Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona.’ Zo liet Hij hen staan en vertrok.

De leerlingen voeren naar de overkant, maar waren vergeten brood mee te nemen. Dus toen Jezus tegen hen zei:

‘Wees terdege op je hoede voor de zuurdesem van de Farizeeën en de Sadduceeën, ‘ begonnen ze er met elkaar over te praten dat ze geen brood hadden meegenomen. Jezus merkte het en zei:

‘Kleingelovigen, waarom bespreken jullie met elkaar dat je geen brood bij je hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en herinneren jullie je ook de vijf broden voor de vijfduizend niet, en hoeveel manden jullie weer ophaalden? En ook niet de zeven broden voor de vierduizend en hoeveel manden jullie toen weer ophaalden? Hoe is het mogelijk dat jullie niet begrijpen dat Ik het niet over brood had? Wees op je hoede voor de zuurdesem van de Farizeeën en de Sadduceeën!’ Toen begrepen ze dat Hij niet bedoelde dat ze op hun hoede moesten zijn voor de zuurdesem in het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
0Shares