Wie jullie ontvangt ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt ontvangt Hem die Mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van Mij is, Ik verzeker jullie:

die zal zeker beloond worden.

Toen Jezus uitgesproken was en de twaalf leerlingen Zijn opdrachten had gegeven, trok Hij weer verder om in hun steden onderricht te geven en er het goede nieuws te verkondigen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
0Shares