Wie jullie ontvangt ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt ontvangt Hem die Mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van Mij is, Ik verzeker jullie:

die zal zeker beloond worden.

Toen Jezus uitgesproken was en de twaalf leerlingen Zijn opdrachten had gegeven, trok Hij weer verder om in hun steden onderricht te geven en er het goede nieuws te verkondigen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
0Shares