Toen Jezus hiervan hoorde, week Hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar Hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze Hem over land. Toen Hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde Hij medelijden met hen en Hij genas hun zieken.

Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar Hem toe en zeiden:

‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ Maar Jezus zei:

‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ Ze antwoordden Hem:

‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ Hij zei:

‘Breng ze Mij.’ En nadat Hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam Hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; Hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
0Shares