En als je hand of je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg:

je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwigbrandend vuur geworpen worden. Brengt je oog je op de verkeerde weg, ruk het dan uit en werp het weg:

je kunt beter met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden.

Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want Ik zeg jullie:

hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van Mijn hemelse Vader. Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker Ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel:

Hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
0Shares