Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen:

‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei:

‘Ik verzeker jullie:

als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in Mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt Mij op. Wie een van de geringen die in Mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
0Shares