Daarop brachten de mensen kinderen bij Hem, ze wilden dat Hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, zei Jezus:

‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij Mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ En nadat Hij hun de handen had opgelegd, trok Hij weer verder.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
0Shares