Wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom. Addergebroed! Hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede te voorschijn, terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte te voorschijn haalt. Ik zeg u:

van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken, en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
0Shares