Toen Jezus terugkeerde, werd Hij door de menigte opgewacht; iedereen stond naar Hem uit te kijken. Er was ook een man onder hen die Jaïrus heette, een leider van een synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan Zijn voeten neer en smeekte Hem mee te gaan naar zijn huis, want hij had een dochter van ongeveer twaalf jaar oud, die op sterven lag; ze was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed–en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven– naderde Hem van achteren en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; meteen hield de bloedvloeiing op. Jezus vroeg:

‘Wie heeft Mij aangeraakt?’ Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei:

‘Meester, de mensen om U heen staan te duwen en te dringen!’ Maar Jezus zei:

‘Iemand heeft me aangeraakt, want Ik heb kracht uit me voelen wegstromen.’ Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor Hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze Hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. Hij zei tegen haar:

‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
0Shares