Toen Jezus terugkeerde, werd Hij door de menigte opgewacht; iedereen stond naar Hem uit te kijken. Er was ook een man onder hen die Jaïrus heette, een leider van een synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan Zijn voeten neer en smeekte Hem mee te gaan naar zijn huis, want hij had een dochter van ongeveer twaalf jaar oud, die op sterven lag; ze was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed–en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven– naderde Hem van achteren en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; meteen hield de bloedvloeiing op. Jezus vroeg:

‘Wie heeft Mij aangeraakt?’ Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei:

‘Meester, de mensen om U heen staan te duwen en te dringen!’ Maar Jezus zei:

‘Iemand heeft me aangeraakt, want Ik heb kracht uit me voelen wegstromen.’ Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor Hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze Hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. Hij zei tegen haar:

‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
0Shares