Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei Hij:

‘Wat jullie hier zien–er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’ Ze stelden Hem toen de vraag:

‘Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?’ Jezus zei:

‘Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die Mijn naam gebruiken en zeggen:

“Ik ben het, “of:

“De tijd is gekomen.” Volg hen niet! Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.’ Hij vervolgde:

‘Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van Mijn naam. Dan zullen jullie moeten getuigen. Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. Want Ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld, en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van Mijn naam. Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Red je leven door standvastigheid!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
0Shares