Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging Hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om Zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen Hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van Zijn reis was. Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze:

‘Heer, wilt U dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?’ Maar Hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Ze gingen verder naar een ander dorp.

Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen Hem:

‘Ik zal U volgen waarheen U ook gaat.’ Jezus zei tegen hem:

‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan Zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ Tegen een ander zei Hij:

‘Volg Mij!’ Maar deze zei:

‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ Jezus zei tegen hem:

‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’ Weer een ander zei:

‘Ik zal U volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ Jezus zei tegen hem:

‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
0Shares