Denk niet dat Ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van Mij, is Mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van Mij, is Mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
0Shares