Denk niet dat Ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van Mij, is Mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van Mij, is Mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 16:1-8 Het lege graf
0Shares