Ook de Farizeeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in Zijn nabijheid op. En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen, met ongewassen handen (de Farizeeën en alle andere Joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden, en als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben, en er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels), toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem:

‘Waarom houden Uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?’ Maar Hij antwoordde:

‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven:

“Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij; tevergeefs vereren ze Mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.” De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ En Hij vervolgde:

‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden! Heeft Mozes niet gezegd:

“Toon eerbied voor uw vader en uw moeder”, en ook:

“Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden”? Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen:

“Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn is korban”‘ (wat ‘offergave’ betekent), ‘waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen, en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 11:1-13 Het gebed
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
0Shares