In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen:

‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn ouders ook niet, ‘was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van Hem die Mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht voor de wereld.’ Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het speeksel maakte Hij wat modder, Hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem:

‘Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.

Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden:

‘Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?’ De een zei:

‘Ja, die is het, ‘en de ander:

‘Nee, maar hij lijkt er wel op.’ De man zelf zei:

‘Ik ben het echt.’ Toen vroegen ze:

‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’ Hij zei:

‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei:

“Ga naar Siloam om u te wassen.” Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.’ Ze vroegen:

‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik niet, ‘zei hij.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
0Shares