Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. Hij vroeg hun:

‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde:

‘Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ Jezus vroeg hun:

‘Wat dan?’ Ze antwoordden:

‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze Zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat Hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ Toen zei Hij tegen hen:

‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om Zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
0Shares