Toen Hij de tempel verliet, zei een van Zijn leerlingen tegen Hem:

‘Meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen!’ Jezus zei tegen hem:

‘Die grote gebouwen die je nu ziet–wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’ Toen Hij op de Olijfberg was gaan zitten, tegenover de tempel, en Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas alleen met Hem waren, stelde Petrus Hem de vraag:

‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we herkennen dat het zover is?’ Jezus antwoordde:

‘Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die Mijn naam gebruiken en zich voor Mij zullen uitgeven, en ze zullen veel mensen misleiden. Als jullie berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging, wees dan niet verontrust. Die dingen moeten gebeuren, maar daarmee is het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, overal zullen er aardbevingen en hongersnoden zijn:

dat is het begin van de weeën. Wat jullie zelf betreft:

pas goed op. Jullie zullen voor het gerecht worden gesleept en in synagogen worden gegeseld, en jullie zullen voor gouverneurs en koningen moeten verschijnen om voor hen van Mij te getuigen. Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd. Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van Mijn naam, maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
0Shares